لیست پروژه ها

4 پروژه باز 3 پروژه بسته

پروژه نرم افزار مدیریت دام و طیور

 • بودجه توافقی است
 • 4 پیشنهاد تا این لحظه
 • ثبت شده در 1399/06/02

ساخت کیف پول ارزهای دیجیتالی به صورت نامحدود

 • بودجه توافقی است
 • 0 پیشنهاد تا این لحظه
 • ثبت شده در 1399/06/15

DFM

 • بودجه توافقی است
 • 0 پیشنهاد تا این لحظه
 • ثبت شده در 1399/06/15

مديريت يکپارچه سيستم حمل و نقل بار اثاث منزل

 • بودجه توافقی است
 • 0 پیشنهاد تا این لحظه
 • ثبت شده در 1399/06/22