MahdiMirzakhani
MahdiMirzakhani

MahdiMirzakhani (ایران - مرکزی )

برنامه نویس سی شارپ

بنده مهدی میرزاخانی 15 ساله از اراک هستم . از 3 سالگی شروع به یادگیری زبان انگلیسی کردم تا به الان . همچنین از 9 سالگی شروع به یادگیری مبانی برنامه نویسی کردم و در 10 سالگی سی شارپ رو انتخاب کردم , از 12 سالگی بقیه کار را به صورت عملی و حرفه ای آغاز کردم و...