MiladDeveloper
MiladDeveloper

MiladDeveloper (ایران - خوزستان )

توسعه دهنده‌ی اپلیکیشن

برنامه نویس اپلیکیشن برای پلتفرم های مختلف هستم. مسلط به زبان های برنامه نویسی سوئیفت؛ دارت و فریم ورک فلاتر و ۱ سال فعالیت و تجربه دارم.