Mohamad
Mohamad

Mohamad (ایران - سمنان )

گرافیست وب

درحال تحصیل در رشته کامپیوتر در پایه یازدهم هستم و در استان سمنان زندگی می کنم و ۱۸ سالم است.