Mohammad_Slm
Mohammad_Slm

Mohammad_Slm (ایران - مازندران )

برنامه نویس وب و ویندوز

4 سال تجربه برنامه نویسی آکادمیک دارم
پروژه های حرفه ای بصورت تیمی کار کردم
درحال یادگیری بیشتر برنامه نویسی تحت وب و اپلیکیشن هستم