hosseinmohebbikhah
hosseinmohebbikhah

hosseinmohebbikhah (ایران - خراسان رضوی )

سی شارپیست 😂

سلام ، من حسین محبی خواه هستم.
برنامه نویس سی شارپ.
یکی از بهترین روزهای زندگی من ، حذف 1000 خط کد بود. 👌