طراحی بازی با زبان پایتون پروژه باز

  • کارفرمای پروژه : saberi
  • بودجه پروژه : توافقی
  • زمان پروژه : 4 روز
تکنولوژی های مورد نیاز : ویندوز
مهارت های مورد نیاز : پایتون زبان پایتون
1 پیشنهاد

مهلت ارسال پیشنهاد برای این پروژه به اتمام رسیده است

توضیحات پروژه :

طراحی یک بازی برای تشخیص اشکال هندسی توسط کودکان با زبان برنامه نویسی پایتون

پیشنهادات ارسال شده

1 پیشنهاد
مهلت ارسال پیشنهاد برای این پروژه به اتمام رسیده است