دریافت اطلاعات مشتری پروژه باز

  • کارفرمای پروژه : m0hammadd
  • بودجه پروژه : توافقی
  • زمان پروژه : 90 روز
تکنولوژی های مورد نیاز : برنامه نویس اپ موبایل
مهارت های مورد نیاز : برنامه نویس اپ موبایل
5 پیشنهاد

مهلت ارسال پیشنهاد برای این پروژه به اتمام رسیده است

توضیحات پروژه :

در برنامه درخواستی علاوه بر دریافت نام و نام خانوادگی ف دریافت تصویر کارت ملی و فاکتور فرد و در انتها یک کد رهگیری به فرد متقاضی داده بشود

پیشنهادات ارسال شده

5 پیشنهاد
مهلت ارسال پیشنهاد برای این پروژه به اتمام رسیده است