سیستم انبارداری پروژه باز

  • کارفرمای پروژه : iranhekmat
  • بودجه پروژه : 100000 تا 200000 تومان
  • زمان پروژه : 10 روز
تکنولوژی های مورد نیاز : ویندوز Windows Form
3 پیشنهاد

مهلت ارسال پیشنهاد برای این پروژه به اتمام رسیده است

توضیحات پروژه :

درصورت نیاز از طریق ایمیل سوال شود

سورس پروژه به صورت سه لایه باشد

پیشنهادات ارسال شده

3 پیشنهاد
مهلت ارسال پیشنهاد برای این پروژه به اتمام رسیده است