درگاه اختصاصی ارز های دیجیتال پروژه باز

  • کارفرمای پروژه : muhammadjfr
  • بودجه پروژه : توافقی
  • زمان پروژه : توافقی
تکنولوژی های مورد نیاز : برنامه نویسی وب PHP WordPress
1 پیشنهاد

مهلت ارسال پیشنهاد برای این پروژه به اتمام رسیده است

توضیحات پروژه :

نیاز به یک رنامه نویس مسلط به ارز های دیجیتال داریم که برای ما یک درگاه اختصاصی ارز دیجیتال بنویسد .

پیشنهادات ارسال شده

1 پیشنهاد
مهلت ارسال پیشنهاد برای این پروژه به اتمام رسیده است