NineE puzzle پروژه باز

  • کارفرمای پروژه : NineEtoy
  • بودجه پروژه : توافقی
  • زمان پروژه : توافقی
تکنولوژی های مورد نیاز : برنامه نویس اپ موبایل
0 پیشنهاد

مهلت ارسال

توضیحات پروژه :

برای ساخت یک بازی دو بعدی و بدون مرحله نیاز به برنامه نویس دارم؛ تنها مشخصه ی این بازی ۵ دایره ی متحدالمرکز هستند که هرکدام جداگانه می توانند بچرخند؛ (قانون و نحوه ی انجام بازی بعدا مفصل توضیح داده می شود) 

پیشنهادات ارسال شده

0 پیشنهاد
تاکنون ، هیچ پیشنهادی برای این پروژه ثبت نگردیده است.