رزومه های ثبت شده در گِت وُرک

330 رزومه

ehsannp

0 نمونه کار

HanaYasna

برنامه نویس وب

3 سال سابقه 1 نمونه کار

Smahshidf

10 سال سابقه 3 نمونه کار

mohammad98

طراح وب

1 سال سابقه 0 نمونه کار

Shimaa

طراح وب

5 سال سابقه 0 نمونه کار

saleh8665

0 نمونه کار

ariyanakbarzadeh

طراح اپ و وب

3 سال سابقه 0 نمونه کار

DanialNazemi

Web Designer and Web Development

2 سال سابقه 1 نمونه کار

alireza66617

طراح وبرنامه نویس وب سایت

3 سال سابقه 1 نمونه کار

sinshin

طراح سایت

1 سال سابقه 2 نمونه کار

pedramyamini

5 نمونه کار

mdblack1999

0 نمونه کار

Ramin9072

برنامه نویس وب

5 سال سابقه 5 نمونه کار

alikord

برنامه نویس وب

2 سال سابقه 0 نمونه کار

rozbeh1212

1 نمونه کار

webtact

طراح و برنامه نویس وب

0 سال سابقه 0 نمونه کار

09367538772

مهندس نرم افزار ، برنامه نویس ، توسعه دهنده

4 سال سابقه 0 نمونه کار

Zahra91

برنامه نویس

10 سال سابقه 1 نمونه کار

NavidAsadi

0 نمونه کار

avandtech

برنامه نویس وب

3 سال سابقه 2 نمونه کار