رزومه های ثبت شده در گِت وُرک

644 رزومه

mahdidevelop

برنامه نويس نرم افزار ويندوز

0 سال سابقه 1 نمونه کار

dniiallow

0 نمونه کار

moeinbabaei

برنامه نویس وب

2 سال سابقه 0 نمونه کار

MinaQorbani

0 نمونه کار

Amirit

طراح وب و برنامه نوس اندروید

0 سال سابقه 0 نمونه کار

Mona_Sadeghikhah

طراح و برنامه نویس وب

5 سال سابقه 0 نمونه کار

nasiri

برنامه نویس

10 سال سابقه 4 نمونه کار

PoriaZamani

0 نمونه کار

ashkan_heidari_2185

0 نمونه کار

rezasusani

رضا سوسنی

2 سال سابقه 0 نمونه کار

girlautumn

برنامه نویس وب و ویندوز

4 سال سابقه 0 نمونه کار

alighorbani

برنامه نویس وب

1 سال سابقه 1 نمونه کار

Mohasnik

M.Hossein Nikkhah

0 سال سابقه 0 نمونه کار

mohammadsazvar

0 نمونه کار

saragh

0 نمونه کار

Matin_sadeghi

0 نمونه کار

Mohammadrezasaeedi

Mr.graph

2 سال سابقه 0 نمونه کار

alirezakho

طراح وب سایت

0 سال سابقه 0 نمونه کار

aminkhayami

0 نمونه کار

MiladDeveloper

توسعه دهنده ی هوش مصنوعی

0 سال سابقه 0 نمونه کار