بهنام برات وند ( خوزستان - اهواز)

بهنام برات وند

طراح لوگوهای پیشرفته و حرفه ای هستم، بصورت پاره وقت ترجمه انگلیسی نیز انجام ی دهم. تخصص بنده در انواع لوگوتایپ و پیکتوگرام ها است.

مهارت ها

طراح آرم و لوگو

%100

ترجمه کتاب

%100

ترجمه مقاله

%100

سوابق شغلی

  • طراح لوگو در استان خوزستان در خود اشتغال فریلسنر

زبان

  • زبان فارسی
  • زبان انگلیسی