اپلیکیشن فروشگاه مواد پروتئینی پروژه باز

  • کارفرمای پروژه : Saeedyazdani549
  • بودجه پروژه : 1000000 تا 1500000 تومان
  • زمان پروژه : 20 روز
مهارت های مورد نیاز : Zamarin ReactNative
3 پیشنهاد

مهلت ارسال پیشنهاد برای این پروژه به اتمام رسیده است

توضیحات پروژه :

یک اپلیکیشن برای فروشگاه مواد پروتئینی که درگاه پرداخت داشته باشد . 

پیشنهادات ارسال شده

3 پیشنهاد
مهلت ارسال پیشنهاد برای این پروژه به اتمام رسیده است