لیست فریلنسرهای گِت وُرک

5 فریلسنر فعال

مهدی شوقیان

3 سال سابقه کار
کاربر برنزی

جواد حسن زاده

5 سال سابقه کار
کاربر برنزی

جواد محمدی

1 سال سابقه کار
کاربر برنزی

منصور مروستی

سابقه کار وارد نشده
کاربر نقره ای

احسان مهدی زاده

0 سال سابقه کار
کاربر نقره ای
1