لیست فریلنسرهای گِت وُرک

26 فریلسنر فعال

آرش موسوی

4 سال سابقه کار
کاربر برنزی

امیرحسین نوروزی بهجت

2 سال سابقه کار
کاربر برنزی

محمد صادق معصومی

2 سال سابقه کار
کاربر برنزی

امیرحسین محمدی

4 سال سابقه کار
کاربر برنزی
کاربر برنزی

مسلم واعظی

10 سال سابقه کار
کاربر برنزی

علی جهانگیر

5 سال سابقه کار
کاربر برنزی

محمد شمسی

1 سال سابقه کار
کاربر برنزی

متین قسامی

سابقه کار وارد نشده
کاربر برنزی

مهدی شبان یزدلی

0 سال سابقه کار
کاربر برنزی
کاربر برنزی

علی عبدالرحیمی

2 سال سابقه کار
کاربر نقره ای