لیست فریلنسرهای گِت وُرک

53 فریلسنر فعال

حمیدرضا رضا

6 سال سابقه کار
کاربر برنزی

علیرضا حسینی

2 سال سابقه کار
کاربر برنزی

احسان سروبندی

1 سال سابقه کار
کاربر برنزی

رضا زنوزی

3 سال سابقه کار
کاربر برنزی

جویا خالقی

سابقه کار وارد نشده
کاربر برنزی

محمدرضا مرادی

سابقه کار وارد نشده
کاربر برنزی

عرفان صادقی نژاد

1 سال سابقه کار
کاربر برنزی

مهدی شریعتیان

2 سال سابقه کار
کاربر برنزی
کاربر برنزی

سیدامیرحسین مهربان

1 سال سابقه کار
کاربر برنزی

آرش موسوی

4 سال سابقه کار
کاربر برنزی

امیرحسین نوروزی بهجت

2 سال سابقه کار
کاربر برنزی