لیست فریلنسرهای گِت وُرک

65 فریلسنر فعال
کاربر برنزی

امیرحسین اخوان

2 سال سابقه کار
کاربر برنزی
کاربر برنزی

امیرعلی قیومی

سابقه کار وارد نشده
کاربر برنزی

کسری حمیدی

0 سال سابقه کار
کاربر برنزی

منوچهر توتونچی

20 سال سابقه کار
کاربر برنزی

الناز خلیلی فرد

3 سال سابقه کار
کاربر برنزی
کاربر برنزی

علی یوسفی

1 سال سابقه کار
کاربر برنزی

محسن پاشائی

2 سال سابقه کار
کاربر برنزی

امیرعلی فراهانی

2 سال سابقه کار
کاربر برنزی

سینا یارمحمدی

3 سال سابقه کار
کاربر برنزی