لیست فریلنسرهای گِت وُرک

18 فریلسنر فعال

محمد صادق معصومی

2 سال سابقه کار
کاربر برنزی

محمد حسن مسیب نژاد

3 سال سابقه کار
کاربر برنزی

مصطفی بخشیان

2 سال سابقه کار
کاربر برنزی

شایان پوریزدان

سابقه کار وارد نشده
کاربر برنزی

محمد رضا آقایی

سابقه کار وارد نشده
کاربر برنزی

arsham jozi

سابقه کار وارد نشده
کاربر برنزی

بهنام بهرامی

3 سال سابقه کار
کاربر برنزی

بابک مهربان

10 سال سابقه کار
کاربر برنزی

Zara Alizadeh

1 سال سابقه کار
کاربر برنزی

مهدی کریمی فرد

سابقه کار وارد نشده
کاربر برنزی

مسعود ایمان پور

1 سال سابقه کار
کاربر برنزی

علی موسوی

1 سال سابقه کار
کاربر نقره ای