لیست فریلنسرهای گِت وُرک

92 فریلسنر فعال

محمد مهدی دبستانی

2 سال سابقه کار
کاربر برنزی

آرش موسوی

4 سال سابقه کار
کاربر برنزی

امیرحسین نوروزی بهجت

2 سال سابقه کار
کاربر برنزی

رضا سیدنژاد

سابقه کار وارد نشده
کاربر برنزی

محمد صادق معصومی

2 سال سابقه کار
کاربر برنزی

محمد حسن مسیب نژاد

3 سال سابقه کار
کاربر برنزی

امیرحسین محمدی

4 سال سابقه کار
کاربر برنزی

علیرضا عسکری

5 سال سابقه کار
کاربر برنزی
کاربر برنزی

علیرضا دهقان اشکذری

سابقه کار وارد نشده
کاربر برنزی

مصطفی بخشیان

2 سال سابقه کار
کاربر برنزی

شایان پوریزدان

سابقه کار وارد نشده
کاربر برنزی