لیست فریلنسرهای گِت وُرک

17 فریلسنر فعال

امیرحسین نوروزی بهجت

2 سال سابقه کار
کاربر برنزی

محمد صادق معصومی

2 سال سابقه کار
کاربر برنزی

علیرضا عسکری

5 سال سابقه کار
کاربر برنزی

مصطفی بخشیان

2 سال سابقه کار
کاربر برنزی

بهنام بهرامی

3 سال سابقه کار
کاربر برنزی

علی جهانگیر

5 سال سابقه کار
کاربر برنزی

پدرام کامرانی

1 سال سابقه کار
کاربر برنزی

saeed jafari

14 سال سابقه کار
کاربر برنزی

مهدی شبان یزدلی

0 سال سابقه کار
کاربر برنزی

محمد مهدی مومنی

2 سال سابقه کار
کاربر نقره ای

حسین عسگری

0 سال سابقه کار
کاربر نقره ای

مهدی نیسی

1 سال سابقه کار
کاربر نقره ای