لیست فریلنسرهای گِت وُرک

36 فریلسنر فعال

محمد حسن مسیب نژاد

3 سال سابقه کار
کاربر برنزی

علیرضا عسکری

5 سال سابقه کار
کاربر برنزی
کاربر برنزی

شایان پوریزدان

سابقه کار وارد نشده
کاربر برنزی

مسلم واعظی

10 سال سابقه کار
کاربر برنزی

رضا بوریائی

5 سال سابقه کار
کاربر برنزی

محمد شمسی

1 سال سابقه کار
کاربر برنزی

متین قسامی

سابقه کار وارد نشده
کاربر برنزی

Adel Jangizehi

3 سال سابقه کار
کاربر برنزی

Ton 618

1 سال سابقه کار
کاربر برنزی

Zara Alizadeh

1 سال سابقه کار
کاربر برنزی

Hamid Balalzadeh

1 سال سابقه کار
کاربر برنزی