لیست فریلنسرهای گِت وُرک

107 فریلسنر فعال
کاربر برنزی

مهدی ملکی

5 سال سابقه کار
کاربر برنزی

امیرعلی قیومی

سابقه کار وارد نشده
کاربر برنزی

علی یوسفی

1 سال سابقه کار
کاربر برنزی

محمدحسین امین

سابقه کار وارد نشده
کاربر برنزی

محسن پاشائی

2 سال سابقه کار
کاربر برنزی

نیما پارسایی

سابقه کار وارد نشده
کاربر برنزی

فرید حیدری

2 سال سابقه کار
کاربر برنزی

آرمان پاپی

60 سال سابقه کار
کاربر برنزی

سینا یارمحمدی

3 سال سابقه کار
کاربر برنزی

مهدی شوقیان

3 سال سابقه کار
کاربر برنزی

علیرضا امینی

2 سال سابقه کار
کاربر برنزی