لیست فریلنسرهای گِت وُرک

146 فریلسنر فعال

امین پیریایی

سابقه کار وارد نشده
کاربر برنزی

مبین عطرزاده

1 سال سابقه کار
کاربر برنزی

مهدیه ناصر

0 سال سابقه کار
کاربر برنزی

علی دهخدایی

0 سال سابقه کار
کاربر برنزی

امیرحسین صالحی

3 سال سابقه کار
کاربر برنزی

حمیدرضا رضا

6 سال سابقه کار
کاربر برنزی

علی سعیدی

0 سال سابقه کار
کاربر برنزی

علیرضا حسینی

2 سال سابقه کار
کاربر برنزی

احسان سروبندی

1 سال سابقه کار
کاربر برنزی

رضا زنوزی

3 سال سابقه کار
کاربر برنزی

مجید ملکی

1 سال سابقه کار
کاربر برنزی

داود بابایی

0 سال سابقه کار
کاربر برنزی