لیست فریلنسرهای گِت وُرک

14 فریلسنر فعال

امیر حسین ابی پور

2 سال سابقه کار
کاربر برنزی

امیرحسین مبینی

1 سال سابقه کار
کاربر برنزی

فرج اله شاولی

12 سال سابقه کار
کاربر برنزی

مهدی حسن نژاد

1 سال سابقه کار
کاربر برنزی

علی سعیدی

0 سال سابقه کار
کاربر برنزی

علی خانی

2 سال سابقه کار
کاربر برنزی
کاربر برنزی

محمد جواد پورکاظمی

1 سال سابقه کار
کاربر برنزی

A.H Chem Nobelium

0 سال سابقه کار
کاربر برنزی

جواد محمدی

1 سال سابقه کار
کاربر برنزی

کیوان نادری

سابقه کار وارد نشده
کاربر نقره ای

حسین عسگری

0 سال سابقه کار
کاربر نقره ای