لیست فریلنسرهای گِت وُرک

18 فریلسنر فعال

عماد یوسف زاده

11 سال سابقه کار
کاربر برنزی

نگین ب

سابقه کار وارد نشده
کاربر برنزی

مجید خلقی شیرازی

0 سال سابقه کار
کاربر برنزی

علی دهخدایی

0 سال سابقه کار
کاربر برنزی

جویا خالقی

سابقه کار وارد نشده
کاربر برنزی

امیر علوی

سابقه کار وارد نشده
کاربر برنزی

بهنام برات وند

2 سال سابقه کار
کاربر برنزی

شکیب معصومی

سابقه کار وارد نشده
کاربر برنزی
کاربر برنزی

سیدامیرحسین مهربان

1 سال سابقه کار
کاربر برنزی

محمد صادق معصومی

2 سال سابقه کار
کاربر برنزی

شقایق حسینی

سابقه کار وارد نشده
کاربر برنزی