لیست فریلنسرهای گِت وُرک

14 فریلسنر فعال

علی دهخدایی

0 سال سابقه کار
کاربر برنزی

جویا خالقی

سابقه کار وارد نشده
کاربر برنزی

امیر علوی

سابقه کار وارد نشده
کاربر برنزی

بهنام برات وند

2 سال سابقه کار
کاربر برنزی

شکیب معصومی

سابقه کار وارد نشده
کاربر برنزی
کاربر برنزی

سیدامیرحسین مهربان

1 سال سابقه کار
کاربر برنزی

محمد صادق معصومی

2 سال سابقه کار
کاربر برنزی

شقایق حسینی

سابقه کار وارد نشده
کاربر برنزی

مهدی شبان یزدلی

0 سال سابقه کار
کاربر برنزی

مهدی لطفیان

1 سال سابقه کار
کاربر نقره ای

راضیه حسینی

7 سال سابقه کار
کاربر نقره ای