مدیریت مطب پروژه باز

  • کارفرمای پروژه : salehi
  • بودجه پروژه : توافقی
  • زمان پروژه : توافقی
تکنولوژی های مورد نیاز : برنامه نویسی وب ASP.NET Core
مهارت های مورد نیاز : تسلط به mvc
4 پیشنهاد

مهلت ارسال پیشنهاد برای این پروژه به اتمام رسیده است

توضیحات پروژه :

یک سیستم مدیریت مطب شامل:

  1. ثبت و مدیریت بیماران (مشخصات)
  2. ثبت و مدیریت پرسشنامه جهت پرونده بیمار با حفظ سوابق
  3. ثبت نسخه الکترونیکی برای بیمار و چاپ در نسخه (انتخاب اقلام قبلی یا جدید برای دارو، نحوه مصرف)
  4. ثبت یادداشتهای پزشک در خصوص بیمار و حفظ سوابق جهت مراجعات بعدی (امکان استفاده از قلم دیجیتال)
  5. ثبت پذیرش و نوبت دهی به بیماران
  6. اطلاع رسانی پیامکی و ایمیل به بیمار

به همراه سورس و مستندات مرتبط

 

پیشنهادات ارسال شده

4 پیشنهاد
مهلت ارسال پیشنهاد برای این پروژه به اتمام رسیده است