تغییر view یک اپلیکیشین ( سورس برنامه به زبان جاوا موجود است) پروژه باز

  • کارفرمای پروژه : hamidreza6962
  • بودجه پروژه : توافقی
  • زمان پروژه : توافقی
تکنولوژی های مورد نیاز : برنامه نویس اپ موبایل Android
2 پیشنهاد

مهلت ارسال پیشنهاد برای این پروژه به اتمام رسیده است

توضیحات پروژه :

سورس این پروژه موجود است و همچنین اپلیکیشن آن و مانیاز دارم تا صفحه های view  جدیدی به این پروژه اضافه شود و همچنین صفحه های قدیمی اصلاح گردد.

صفحه های جدید بیشتر شامل list view  می باشد.این هم لینک دانلود اپلیکیشن.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nordicsemi.nrfUARTv2&hl=en

پیشنهادات ارسال شده

2 پیشنهاد
مهلت ارسال پیشنهاد برای این پروژه به اتمام رسیده است