طراحی نرم افزار مهندسی عمران پروژه باز

  • کارفرمای پروژه : aghaie
  • بودجه پروژه : 1000000 تا 2000000 تومان
  • زمان پروژه : 60 روز
تکنولوژی های مورد نیاز : ویندوز
7 پیشنهاد

مهلت ارسال پیشنهاد برای این پروژه به اتمام رسیده است

توضیحات پروژه :

با سلام

اینجانب متخصص در امور دفتر فنی در رشته مهندسی عمران نیاز به یک متخصص در خصوص طراحی نرم افزار کامپیوتری دارم که برخی از امور دفترفنی یک پروژه عمرانی را بصورت نرم افزار طراحی نماید .

این نرم افزار کارایی در کل پروژه های ایران را دارد و نیاز کامل هر پروژه عمرانی و هر شرکت عمرانی میباشد که تا به الان هیچکسی این نرم افزار را طراحی نکرده است .

پیشنهادات ارسال شده

7 پیشنهاد
مهلت ارسال پیشنهاد برای این پروژه به اتمام رسیده است