نرم افزار مدیریت مشاور املاک و فایلینگ و صندوق فروشگاهی مورد تأیید دارایی + سایت مدیریت اتحادیه املاک با قابلیت اتصال به نرم افزار + اپلیکیشن موبایل برای استفاده مشاور املاک ها پروژه باز

  • کارفرمای پروژه : tharrazmju
  • بودجه پروژه : توافقی
  • زمان پروژه : 60 روز
2 پیشنهاد

مهلت ارسال پیشنهاد برای این پروژه به اتمام رسیده است

توضیحات پروژه :

نرم افزار مدیریت مشاور املاک و فایلینگ و صندوق فروشگاهی مورد تأیید دارایی + سایت مدیریت اتحادیه املاک با قابلیت اتصال به نرم افزار  + اپلیکیشن وموبایل برای استفاده مشاور املاک ها

این نرم افزار تقریبا آماده می باشد و قسمت سایت نیز حدود 70 درصد به صورت mvc طراحی شده است اما از لحاظ یکپارچگی  نرم فزار با سایت و اپ موبایل و تبدیل آن به core و طراحی بهتر و بهینه تر سایت نیاز به همکاری داریم

پیشنهادات ارسال شده

2 پیشنهاد
مهلت ارسال پیشنهاد برای این پروژه به اتمام رسیده است