ایجاد پلاگین برای نرم افزار معماری revit پروژه باز

  • کارفرمای پروژه : nazarimamadshah
  • بودجه پروژه : 15000000 تا 150000000 تومان
  • زمان پروژه : 15 روز
تکنولوژی های مورد نیاز : ویندوز
3 پیشنهاد

مهلت ارسال پیشنهاد برای این پروژه به اتمام رسیده است

توضیحات پروژه :

میخواهیم به وسیله این پلاگین یک سری کارهایی که توسط کاربر به صورت دستی انجام می شود به صورت خودکار و اتوماتیک انجام شود.

پیشنهادات ارسال شده

3 پیشنهاد
مهلت ارسال پیشنهاد برای این پروژه به اتمام رسیده است