مدیریت اطلاعات مرکز تصویر برداری پزشکی پروژه باز

  • کارفرمای پروژه : Behroozgh
  • بودجه پروژه : توافقی
  • زمان پروژه : توافقی
7 پیشنهاد

مهلت ارسال پیشنهاد برای این پروژه به اتمام رسیده است

توضیحات پروژه :

نرم افزار وب بیس یک مرکز تصویر برداری پزشکی که شامل موارد نوبت دهی . پذیرش . صندوق . جوابدهی و تمامی گزارشات مرتبط میباشد .

پیشنهادات ارسال شده

7 پیشنهاد
مهلت ارسال پیشنهاد برای این پروژه به اتمام رسیده است