طراحی لگو پروژه باز

  • کارفرمای پروژه : alisadrakh
  • بودجه پروژه : 150000 تا 200000 تومان
  • زمان پروژه : 5 روز
تکنولوژی های مورد نیاز : طراحی گرافیک طراح آرم و لوگو
2 پیشنهاد

مهلت ارسال پیشنهاد برای این پروژه به اتمام رسیده است

توضیحات پروژه :

لگو برای یک سایت فروشگاه اینترنتی(مارکت پلیس )  نیاز است . اسم سایت aslebazar

پیشنهادات ارسال شده

2 پیشنهاد
مهلت ارسال پیشنهاد برای این پروژه به اتمام رسیده است