ارتباط با پرینتر دستگاه پوز در xamarin forms پروژه باز

  • کارفرمای پروژه : ARM4N8
  • بودجه پروژه : توافقی
  • زمان پروژه : توافقی
تکنولوژی های مورد نیاز : برنامه نویس اپ موبایل Xamarin
مهارت های مورد نیاز : xamarin xamarin forms
0 پیشنهاد

مهلت ارسال پیشنهاد برای این پروژه به اتمام رسیده است

توضیحات پروژه :

برقراری ارتباط با پرینتر دستگاه پوز با xamarin forms

پیشنهادات ارسال شده

0 پیشنهاد
تاکنون ، هیچ پیشنهادی برای این پروژه ثبت نگردیده است.
مهلت ارسال پیشنهاد برای این پروژه به اتمام رسیده است