طراحی اپ اندروید و ios پروژه باز

  • کارفرمای پروژه : HezhaNajibi
  • بودجه پروژه : توافقی
  • زمان پروژه : توافقی
2 پیشنهاد

مهلت ارسال پیشنهاد برای این پروژه به اتمام رسیده است

توضیحات پروژه :

سلام  

یە یە پرژە API داریm نیاز بە اپ گوشی دارد برایە هردو پلات فرم اندروید و ios  یە فروشگاە فروش گاە کوچیک است 

پیشنهادات ارسال شده

2 پیشنهاد
مهلت ارسال پیشنهاد برای این پروژه به اتمام رسیده است