طراحی قالب سایت پروژه باز

  • کارفرمای پروژه : HezhaNajibi
  • بودجه پروژه : توافقی
  • زمان پروژه : توافقی
تکنولوژی های مورد نیاز : طراحی قالب
2 پیشنهاد

مهلت ارسال پیشنهاد برای این پروژه به اتمام رسیده است

توضیحات پروژه :

سلام 

یە پروژە حسابداری داریم نیاز بە تعویض قالب دارد 

یە قالب مدیریت حسابداری میخوایم 

پیشنهادات ارسال شده

2 پیشنهاد
مهلت ارسال پیشنهاد برای این پروژه به اتمام رسیده است