حل کد امنیتی وب پروژه باز

  • کارفرمای پروژه : Hzakeri
  • بودجه پروژه : 500000 تا 5000000 تومان
  • زمان پروژه : 5 روز
1 پیشنهاد

مهلت ارسال

توضیحات پروژه :

نمونه ساده ایرانی سایت های ثبت نام کلا یا  خدمات خاص ک پرطرفدار هستند و یا سایت گروه های ماشین سازی  میباشد. زمانی که اقدام برای خرید ماشین ثبت نامی بود و از طریق اینترنت صورت می‌گرفت هر کسی که سریعتر فرم اطلاعات و کد امنیتی رو پر می‌کرد ثبت نام انجام می‌شد حالا  مشابه این پروژه ر و نیاز داریم

پیشنهادات ارسال شده

1 پیشنهاد