طراحی نرم افزار تحت ویندوز پروژه باز

  • کارفرمای پروژه : pixel3404
  • بودجه پروژه : 300000 تا 500000 تومان
  • زمان پروژه : 20 روز
تکنولوژی های مورد نیاز : ویندوز
0 پیشنهاد

مهلت ارسال

توضیحات پروژه :

در این نرم افزار با خروج هر کالا از شرکت یک فاکتور و یک برگ خروج کالا از انبار صادر میشود در فاکتور نام مشتری ، محصول یا محصولات ، تعداد قیمت واحد و قیمت کل و در نهایت جمع کل فاکتور درج و چاپ میشود . در برگ خروج کالا همان مشخصات بدون درج اطلاعات قیمت درج و چاپ خواهد شد . چند نوع گزارش مورد نیاز هست مثل گزارش عملکرد یک مشتری در بازه زمانی دلخواه یا گزارش فروش یک کالا به یک مشتری خاص در بازه زمانی دلخواه و یا گزارش عملکرد . امکان تعریف مشتری و کالاهای مرتبط با هر مشتری ، حذف و اضافه و ویرایش محصولات و مشتریان و ویرایش فاکتورها

پیشنهادات ارسال شده

0 پیشنهاد
تاکنون ، هیچ پیشنهادی برای این پروژه ثبت نگردیده است.