rezasusani
rezasusani

rezasusani (ایران - تهران )

رضا سوسنی

رضا سوسنی (2 سال سابقه )

مهارت ها

تولید محتوا

80%

تیزر تبلیغاتی

80%

طراحی بنر

60%

طراح آرم و لوگو

80%

Jquery

80%

Css

80%

HTML , CSS

100%

ASP.NET MVC

80%

PHP

80%