سید علیرضا صفاری ( خراسان رضوی - مشهد)

درباره من

توسعه دهنده .Net، هوش مصنوعی، بینایی ماشین

نمونه کارها (1)

1