نرم افزار اطلاعات وسایل نقلیه

مهارت های مورد نیاز : برنامه نویسی وب PHP ASP.NET MVC

مهلت ارسال پیشنهاد به اتمام رسیده است

توضیحات پروژه :

نرم افزاری جهت ثبت مشخصات و جستجو و گزارش گیری و ثبت مشخصات تعمیراتی ماشین های کارفرما