ساخت بنر گرافیکی برای تبلیغات در وب سایت

مهارت های مورد نیاز : طراحی گرافیک طراحی بنر

مهلت ارسال پیشنهاد به اتمام رسیده است

توضیحات پروژه :

 طراحی بنر تبلیغاتی از خدمات شرکت خانه آبی داده ها

شرح کار :
1- مراجعه به وب سایت https://www.lanowan.com و رویت خدمات ارائه شده و تم و گرافیک سایت

2- ساخت اتد مربوطه و ارسال به ما 

3-دریافت تاییده از بنده و تهیه بنر نهایی

اهداف:
1- بدون کمترین تماس و مکالمه خدمات از طریق وب سایت تشخیص داده شود
2- طرح بنر با وب سایت دارای تجانس باشد
3-طرح پیشنهادی از نظر مشتری جذابیت گرافیکی داشته باشد
4-خدمات به راحتی به مشتری انتقال داده شود

این نمونه ای است برای انجام تعدادی بیشتری از این مدل ، و به دنبال فردی هستیم که توانایی ایشان را ارزیابی نماییم

 

پیشنهادات ارسال شده

0 پیشنهاد

هیچ پیشنهادی تاکنون درج نشده است