پروژه وب

  • کارفرمای پروژه : محمد مهدوی
  • بودجه پروژه : از 2,000,000 تا 1,000,000
مهارت های مورد نیاز : برنامه نویسی وب ASP.NET Core
برچسب ها : asp.net core
تکنولوژی ها : tfs

مهلت ارسال پیشنهاد به اتمام رسیده است

توضیحات پروژه :

یک سایت خبری

پیشنهادات ارسال شده

1 پیشنهاد

محمد مهدوی

1 سال سابقه
1400/07/26 در 10 روز