ثبت درخواست و ارسال پیامک برای درخواست کنند و سپس تجمیع درخواست ها با PWA

تکنولوژی ها :
0 پیشنهاد
مهلت ارسال

توضیحات پروژه :

مشخصات نرم افزار موبایل جهت ثبت اطلاعات :

امکانات مورد نیاز برای سامانه موبایل( اندرویدی  به صورت wpa) جهت ثبت اطلاعات مراجعه کنندگان

ردیفعنوان امکانتوضیحات
1امکان لاگین و مدیریت کاربر(پنل مدیریت کاربران)

جهت مدیریت اطلاعات وارد شده امکان پیگیری و ثبت لاگ وارد کنند اطلاعات فراهم باشد

اولویت 1

2امکان ثبت موضوع و عنوان با تاریخ برای شروع ثبت درخواست

این بخش جهت ایجاد خروجی و گزارش گیری آتی مورد نیاز است- مثلا درخواستهای جلسه روز جمعه 7 خرداد 1401

(اولویت 1)

3

فیلدهای اطلاعاتی :

-          شماره تلفن

-          نام و نام خانوادگی درخواست کنند

-          موضوع درخواستی (مثلا درخواست- شکایت - پیگیری) قابل مدیریت توسط پنل مدیریت باشد

-          توضیحات

-          ثبت پیوست از طریق دوربین و یا از گالری عکس(چند عکس/ فایل قابل الصاق باشد.)

اولویت 1
4ارسال پیامک برای شخص درخواست کنند و ارایه شماره پیگیریاولویت 1
5ثبت درخواست ها در بانک اطلاعات محلیاولویت 1
6ارسال اطلاعات به بانک متمرکز یا تجمعی به محض دسترسی به آدرس سرویس/بانک متمرکزاولویت 1
7امکان ارایه گزارش تعداد درخواست های ثبت شده بر اساس موضوع و فرد ثبت کننداولویت 1
8امکان ارتباط با سایر سامانه های موجود در سازماناولویت 2

 

فرم ثبت پیشنهاد

برای درج پیشنهاد باید ابتدا وارد شوید

ورود

پیشنهادات ارسال شده

0 پیشنهاد

هیچ پیشنهادی تاکنون درج نشده است