سایت رزومه

مهارت های مورد نیاز : برنامه نویسی وب
2 پیشنهاد
مهلت ارسال

توضیحات پروژه :

رزومه

فرم ثبت پیشنهاد

برای درج پیشنهاد باید ابتدا وارد شوید

ورود

پیشنهادات ارسال شده

2 پیشنهاد

علی پایان

2 سال سابقه
1401/06/30 در 23 روز

دانیال عارفیان

سال سابقه
1401/06/30 در 1000 روز