لیست پروژه ها

40 پروژه

استخراج فایل صوت ( دیالوگ) از بازی

 • بودجه : از 50,000 تا 50,000
 • 1 پیشنهاد تا این لحظه
 • ثبت شده در 1399/11/21

طراحی بازی نقطه و خط به زبان جاوا

 • بودجه : توافقی
 • 1 پیشنهاد تا این لحظه
 • ثبت شده در 1399/11/21

cardantuning

 • بودجه : توافقی
 • 1 پیشنهاد تا این لحظه
 • ثبت شده در 1399/11/21

یک برنامه ی ریاضی به زبان جاوا

 • بودجه : از 100,000 تا 150,000
 • 2 پیشنهاد تا این لحظه
 • ثبت شده در 1399/11/21

پخش همزمان صدای میکروفن و اسپیکر

 • بودجه : توافقی
 • 0 پیشنهاد تا این لحظه
 • ثبت شده در 1399/11/21

بازی منچ

 • بودجه : از 100,000 تا 150,000
 • 0 پیشنهاد تا این لحظه
 • ثبت شده در 1399/11/21

پیاده سازی یک سیستم بازیابی اطلاعات با استفاده از امکانات لوسین

 • بودجه : توافقی
 • 0 پیشنهاد تا این لحظه
 • ثبت شده در 1399/11/21

خروج فایل صوت از دو بازی و تزریق دوباره آن

 • بودجه : توافقی
 • 0 پیشنهاد تا این لحظه
 • ثبت شده در 1399/11/21

طراحی بازی با زبان پایتون

 • بودجه : توافقی
 • 1 پیشنهاد تا این لحظه
 • ثبت شده در 1399/11/21

جدول محاسبه قیمت

 • بودجه : توافقی
 • 2 پیشنهاد تا این لحظه
 • ثبت شده در 1399/11/21

سیستم انبارداری

 • بودجه : از 100,000 تا 200,000
 • 3 پیشنهاد تا این لحظه
 • ثبت شده در 1399/11/21

ماژول اتصال به دیتابیس نرم افزارهای حسابداری

 • بودجه : توافقی
 • 3 پیشنهاد تا این لحظه
 • ثبت شده در 1399/11/21