لیست پروژه ها

2 پروژه

برنامه نویسی برای تبادل اطلاعات با یک سامانه از طریق کلاس های آن سامانه

  • بودجه : از 2,000,000 تا 2,000,000
  • 3 پیشنهاد تا این لحظه
  • ثبت شده در 1399/11/21

برنامه نویسی برد اردوینو 2500 کاستوم

  • بودجه : از 4,000,000 تا 8,000,000
  • 0 پیشنهاد تا این لحظه
  • ثبت شده در 1399/11/21
1