محمد قاری ( تهران - تهران)

محمد قاری

محمد قاری هستم عضو تیم برنامه نویسان
instagram: @mohammad_ghari1376

مهارت ها

ASP.NET MVC

%80

ASP.NET Core

%80

سوابق تحصیلی

  • مهندسی نرم افزار در دانشگاه علمی کاربردی دانشگاه علمی کاربردی