امیر سعید دهقان طرزجانی ( آذربایجان شرقی - آذرشهر)

امیر سعید دهقان طرزجانی

برنامه نویس پایتون
شبکه

مهارت ها

Kotlin

%20

Android

%60

پایتون

%100

هوش مصنوعی

%60

PHP

%20

تیزر تبلیغاتی

%100

c++

%20

ترجمه مقاله

%80

سوابق تحصیلی

  • مهندسی ورزش در دانشگاه آزاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

زبان

  • زبان انگلیسی
  • زبان فارسی
  • زبان آلمانی