انجام تنظیمات IIS برای راه اندازی سایت asp.net

  • کارفرمای پروژه :
  • بودجه پروژه : توافقی
مهارت های مورد نیاز : ویندوز

مهلت ارسال پیشنهاد به اتمام رسیده است

توضیحات پروژه :

سلام

ویندوز سرور 2019
نصب Visual studio 2013 انجام شده
نصب sql server ؟ انجام شده
نصب crystal report   هم انجام شده
تنظیمات IIS چگونه انجام شود که سایتهای asp.net اجرا شود؟
البته تو همین سرور از طریق سورس سایت در  Visual studio اجرا انجام میشود

مشکل ما در تنظیمات iis می باشد برای سایت asp.net 4.0
.