لیست پروژه ها

8 پروژه باز 0 پروژه بسته

پیاده سازی یک سیستم بازیابی اطلاعات با استفاده از امکانات لوسین

  • بودجه توافقی است
  • 0 پیشنهاد تا این لحظه
  • ثبت شده در 1397/10/21

خروج فایل صوت از دو بازی و تزریق دوباره آن

  • بودجه توافقی است
  • 0 پیشنهاد تا این لحظه
  • ثبت شده در 1397/10/22

طراحی بازی با زبان پایتون

  • بودجه توافقی است
  • 1 پیشنهاد تا این لحظه
  • ثبت شده در 1397/10/25