لیست پروژه ها

9 پروژه باز 2 پروژه بسته

طراحی نرم افزار بر پایه wpf

  • بودجه توافقی است
  • 3 پیشنهاد تا این لحظه
  • ثبت شده در 1398/04/07

خصوصی سازی محیط مشابه نرم افزار word به کمک Devexpress Framework

  • بودجه توافقی است
  • 0 پیشنهاد تا این لحظه
  • ثبت شده در 1398/04/17

انجام تنظیمات IIS برای راه اندازی سایت asp.net

  • بودجه توافقی است
  • 2 پیشنهاد تا این لحظه
  • ثبت شده در 1398/04/22